Kuvera is door haar jaren lange ervaring in de vastgoedmarkt bekend met alle facetten van vastgoedexploitatie.

In 1985 vormde zij samen met gemeentelijke instanties als vrijbaan en de de broedplaats een speerpunt in de ontwikkeling van bedrijvencentra.


De handelswijze, visie, innovatief denken en handelen van Kuvera is door de tijd heen een succesformule gebleken.


Kuvera verlegt grenzen, zij is de helpende hand voor zowel de eigenaar als exploitant van vastgoed.

In de visie van Kuvera zijn de belangen van de huurder complementair, integraal en onlosmakelijk aan de exploitatie verbonden.